I OddsModel er vi lidenskapelig opptatt av å finne ut av hvilke verdier som skjuler seg bak tall og resultater. Vi bruker modeller og metoder som kan gi oss fordelaktige svar på samsvaret mellom resultater og det faktiske kampforløpet. På den måten skaffer vi oss bedre forutsetninger for å kunne predikere fremtidige utfall.

Har du sett FotballXtra på TV2 Zebra på en søndag denne sesongen? Ja, da har du nok også fått med deg vår mann, Runar Endestad, som sender live fra vårt hovedkontor i Kristiansand. Han fyller sendingene med tall, statistikk og prosenter.

 

Fotballekspert i OddsModel

Runar er en stolt sunnfjording som er oppvokst med fotball og livets fortreffeligheter. Og hele interessen for fotball, tall og statistikker startet nok med den gode og gamle tippekupongen. Han var tilstede i flere forum helt til han fikk mulighet til å flytte til Malta en solskinnsdag i 2005. Nå har han snart 12 år bak seg i denne bransjen og har siden rukket å se de fleste sidene av bordet.

Vi kan skylde på god timing og mange tilfeldigheter som gjorde at vi i OddsModel fikk tak i orakelet Runar Endestad. Men hva betyr det egentlig å være sportsekspert i OddsModel?

– De innebærer først og fremst mye jobb. De som måtte innbille seg noe annet, burde prøve noen dager i disse skoene. Det blir ofret en del kvelder og helger, for å si det sånn. Samtidig hadde jeg jo ikke gjort det om jeg ikke fant glede i det, forteller Endestad.

 

Foto: TV2

 

Hvilke faktorer spiller inn?

Dagene til Runar og våre fotballeksperter er varierte, men det blir mange timer foran dataskjermene. Mesteparten av tiden går med til research, vedlikehold av databaser og plotting av data inn i modeller. På kampdager er det lagoppstillinger og plotting av data som gjelder.

I OddsModel leter vi etter mønstre og bruker tilgjengelig data, statistikk og informasjon for å være best på å analysere hva vi tror vil skje i fremtiden. Slik jobber vi for å få maks ut av de kortsiktige prosessene, slik at vi kan bli vinnere i det lange løp. Men hvordan kommer vi frem til tallene og sansynlighetene som vi presenterer til dere? Hva tas hensyn til og hva faktorer spiller inn?

– Det ligger et rangeringssystem i bunn, som til enhver tid viser lagenes styrkeforhold. Her justeres det på styrken på tropper, spillere, beste lag og lignende. Kampene blir skapt runde for runde, og her har vi sesongvariabler, hjemmebanefordel, skader og suspensjoner, vær og vind, neste og tidligere kamper, motivasjon og humør er også lagt inn. Til slutt får man et forventet resultat, som utgjør vårt estimat for hva som kommer til å skje i kampene, opplyser Endestad.

 

 

Fairscore og expected goals

For å avgjøre om hvorvidt et fotballresultat er rettferdig eller ei, ser vi ofte at det tas utgangspunkt i lett observerbare parametere som antall scorede mål og hvilket lag som hadde ballen mest (antall pasninger, gjenvinninger osv.). De siste årene har en ny måte å se på spesielt sjansestatistikk fått større og større innvirkning på fotballanalyse. En kvalitativ måling av hvert enkelt skuddforsøk i en fotballkamp skal gi oss svaret på hvor stor sjansen for scoring faktisk var, og hjelpe oss å skille gode skuddmuligheter fra dårlige.

En ExpectedGoals-modell (også kjent som ExpG eller xG) bryter opp sjansestatistikken i en kamp og er på utfyllende informasjon som tillegger målsjansene en verdi for å gi et mer nøyaktig bilde av hvor store sjansene egentlig er. Hvor stor var avstanden fra avslutningen til målet? Hva slags vinkel ble det skutt fra? Var det en heading eller et kontrollert skudd med innsiden av foten? Var Skuddet borti en forsvarsspiller eller fikk spilleren avslutte uforstyrret alene med målvakten? Dette er eksempel på informasjon som har stor verdi, og som ofte ligger inn i de ulike xG-modellene. Det finnes dog mange forskjellige måter å bygge opp en modell på, basert på hvilke faktorer man vektlegger. Tidligere har man kun gjort subjektive vurderinger av hvor stor en sjanse faktisk er, men med bakgrunn i en xG-modell får vi tallfestet størrelsen på sjansen og sammenlignet den med tilsvarende sjanser i samme kamp.

Tidligere fokuserte man på å inndele den siste tredjedelen av banen i nummererte soner, deretter satt av verdi på hvilke soner ble scoret oftest fra, sammenfattet, men hvilken type avslutninger som ble gjennomført. På den måten ble også analysen interessant for spillere og trenere som aktivt tok i bruk modellen som et analyseverktøy og bruke resultatene til å sette fokusområder for sitt angrepsspill.

Etter hvert som tiden har gått har også modellen blitt mer avansert, noe som gjør at man i dag har detaljerte data på både enkeltspillere og lags offensive handlingsmønstre og sjansestatistikk. Hos Oddsmodel har vi med samme tilnærming til kvalitativ analyse utviklet lignende modeller i lang tid. Gjennom vår fairscore-modell har vi forsøkt å optimalisere en modell med utgangspunkt i xG-prinsippet.

 

Modellen som vi har utviklet i OddsModel tar blant annet hensyn til vekting av skudd og regner inn sjanser som ikke fører til skudd på mål. Modellen brukes også til å vurdere lag opp mot forutsetninger fra eksisterende ratings vi har på de ulike lagene, samt inneholder estimater som vurderer styrkeforhold mellom dem. Dermed kan vi beregne sannsynlighet på hvor mange mål hvert av lagene burde scoret hvis kampen ble spilt x antall ganger med de samme forutsetningene. På den måten setter vi dataene i en relevant kontekst og får maksimal verdi ut av beregninger. Modellen tas blant annet i bruk i TV2s FotballXtra-sendinger.

– Vi vekter skudd, vi vekter mål, vi vekter hjørnespark. Summen av det blir til et alternativt resultat, som gjerne er forskjellig fra det som blir resultatet i kampen. Hvis Liverpool slår Manchester City 2-0, men statistikken viser noe helt annet, og de som sitter med statistikken mener noe annet, så vil vi få et mer fair resultat i forhold til våre modeller, sier Endestad og legger til.

– Før en kamp ser vi på lagene og ligasnittet, hvor mange mål som er forventet. Så ser vi på en historisk analyse på hvor mange mål det er scoret i de forskjellige rundene tidligere. Vi legger inn vær og vind som er ganske store faktorer, spesielt på vinterstid. Baneforhold, lagnytt og skader. Har laget spilt i Mesterligaen forrige uke eller skal de spille i Mesterligaen. Alle mulige faktorer som kan ha noe som helst å si prøver vi å legge inn. Det er veldig grundig, egentlig alt mellom himmel og jord. Jo mer informasjon vi kan bake inn jo mer nøyaktige blir tallene våre.

Hvorfor skal vi stole på tallene?

– Fordi vi har veldig mange år og veldig mange sesonger med historiske tall, og veldig avanserte modeller som gjør oss rustet til å ha et bedre anslag enn menigmann vil klare å komme opp med, forklarer han.

 

 

Flaks og tilfeldigheter 

Vi skulle gjerne fortalt alt om hva som gjør våre modeller unike og spesielle, men her er det nødvendig med hemmeligheter for å ivareta vår unike ekspertise.

– Her er det noen forretningshemmeligheter vi ikke kan si for mye om. Men modellene vi har laget gjør oss i stand til å predikere hva som vil skje langt bedre enn snittet. Når du tar bort menneskelig påvirkelighet og i stedet blir servert kalde tall, er det enklere å se helhetsbilde og gjøre bedre beslutninger, sier Endestad.

Men modeller eller ikke. Til syvende og sist er det flaks og tilfeldigheter som avgjør mye i sport, men ved å ha gode modeller og systemer vil du ha flaksen og tilfeldighetene oftere på din side.

– Det er et gammelt og populært ordtak som sier at det er et maraton og ikke en sprint, og dette er veldig passende for hva vi driver med. Spesielt i fotball er det tilfeldigheter som avgjør mye og det er veldig mye du ikke kan kontrollere. På kort sikt kan veldig mye gå galt, men over lang tid har i hvert fall historien vist at vi har truffet mer enn vi har bommet. Men det er jo selvsagt det som er utfordrende i FotballXtra, at når det er bare fire til fem kamper som går samtidig, blir det veldig lett å se når vi bommer – eller treffer – alt ettersom, forklarer Endestad.

 

FotballXtra er et nytt medium for oss og vi må prøve oss frem til hva som fungerer. Der jo ikke til å legge skjul på at mye av det vi holder på med er tungt material for de fleste, og da er det viktig å finne tabloide vinklinger som folk flest skjønner og finner interessant.

– Da gjelder det å se på de aktuelle kampene som spilles da. Se om det er noe statistisk som skiller seg ut, eller om det er noen historiske variabler som er spennende. Rett og slett finne det som er tabloid og interessant og prøve å legge det frem på en god måte. Under selve FotballXtra-sendingene er det en del sparring med regi i Bergen, og så er det sparring med de som sitter og jobber med kampene i Oddsmodel-systemet. Mine dyktige medarbeidere bidrar også med input og leter etter interessante poenger vi kan spille inn. Det er et brukbart kaos de timene der, men det er et visst system på det.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *